REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain ((523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Vinokasvi

LRFKJ 13B15, 00790 Helsinki

Y-tunnus 1976813-2

Rekisteriasioita hoitava henkilö

VINOKASVI/ Riikka Kallio

sähköposti: ribu@vinokasvi.fi

Rekisterin nimi

Vinokasvin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on Vinokasvin asiakasrekisteri. Rekisterissä olevat henkilöt ovat ostaneet Vinokasvin palveluja ja tuotteita tai liittyneet yrityksen sähköpostilistalle.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Vinokasvin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten (kertatilaus, jatkuva tilaus) arkistointi, seuranta ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, tilauksen, tilausseurannan, laskutuksen, perinnän, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, tuotannon suunnittelemisen, raportoinnin, tuotannonseurannan, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää. Rekisterin pitäjällä on oikeus poistaa kaikki tiedot asiakkaasta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Y-tunnus

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista (palveluista ja tuotteista)

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

Muut vapaaehtoiset asiakkaan antamat tiedot (toimituksen lisätiedot, asiakaspalaute, sometilit)

Rekisterin suojaus

Vinokasvin asiakasrekisterin käsittely on luottamuksellista. Säihköinen aineisto on säilytettynä asianmukaisesti suojatulla palvelimella tai palvelulla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatu sähköiseen muotoon. Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan Vinokasvin henkilökunta tai muut henkilöt joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Näiden lisäksi erillisellä luvalla myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus ja tieto on luottamuksellinen. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen luovutus

Vinokasvi ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille. Vinokasvi voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tarkastusoikeus

Asiakkalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä tallennetuihin tietoihin Vinokasvin asiakasrekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:

Vinokasvi/co Riikka Kallio

Leskirouva Freytagin KJ 13B15

00790 Helsinki

Vinokasvi vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä enintään kolmen kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.