Yritysvastuu& läpinäkyvyys

Ikigai on vanha Japanilainen konsepti ja tarkoittaa 'syytä olemassaololle'. Kuvassa näet Vinokasvin taustalla vaikuttavat voimat, josta muodostuu puutarhakeskuksemme oma IKIGAI

Ympäristö

Vinokasvi perustettiin yhden ihmisen ympäristötekona. Samalla luotiin omaan tarpeeseen kestävä työ. Ympäristön huomioiminen ei ole vain käsite, se on elämäntapa.

 
Valitsen yhteistyökumppanit tarkoin ja vaadin heiltä samoja arvoja. En valitettavasti lähde tekemään yhteistyötä kanssasi, mikäli toimintasi tai yhteistyökumppanisi ei kestä tarkempaa tarkastelua päivänvalossa.
 Kiertotalous on tärkeä osa tulevaisuuttamme, Vinokasvin resurssit pyritään laittamaan kiertoon aina mahdollisuuksien mukaan.


Tuotantoprosessia ei olla halpuutettu lähteistä, jotka ovat toki edullisia, mutta kestämättömiä. Emme tilaa tuotteita ilman maahantuojaa, paitsi mikrovihannesten siemenet, jotka tulevat suoraan pientuottajalta Italiasta.
Sosiaalisen kestävyyden eteen tehdään jatkuvasti töitä. Vinokasvi on mukana yhteiskunnallisesti merkittävissä projekteissa, kouluttaa ihmisiä laajalla kentällä kapunkiviljelyn pariin, sekä pyrkii jatkuvasti jakamaan tietoa suuremmalle yleisölle ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista ruokatuotannossa. 

Puutarhakeskus on perustettu myös materiaaleilla ja resursseilla, jotka ovat lähellä, kierrätettyja sekä kestäviä ja uudelleen kierrätettävissä mikäli niiden elinkaari päättyy.

Terveys

Ympäristöystävällisen ravinnon pitää olla myös terveellistä kaikin puolin. 

Terveys muodostuu myös suhteesta luontoon sekä itseensä. Terveys on kokonaisuus. 

Mikrovihannekset kasvavat ilman lannotteita emmekä käytä tuholaismyrkkyjä niiden tuotannossa, jotta elimistöömme ei päädy mitään sinne kuulumatonta.

Lajikkeet ovat valikoituneet valikoimaamme niiden ravintoainesisällön vuoksi. Kiinnitän huomiota mm. sulforafaaniin sekä muihin terveyttä edistäviin kasviyhdisteisiin.

Terveys on myös suhdetta itseensä, joka korostuu toiminnassa niin, että toimin oman arvopohjani mukaan. Resurssiviisaus ja tulevaisuuteen katseen suuntaaminen nivoutuu yhteen arvoissa, jota kannan mukanani kaikkialla.

Päätöksenteko on nopeaa, eikä aiheuta liiallisesti stressiä kun arvot ovat linjassa toiminnan kanssa. 

Terveys on harmoniaa myös luonnon kanssa.

Yhteisöllisyys

Vinokasvi on omistautunut kaupunkiviljelylle. Kaupunkiviljelyn alle mahtuu niin yhteisöviljelmät että kerrosviljelmät, harrastuspohjainen sekä ammattimainen.

Yhteisöllisyys on myös luottamusta. Vinokasvi luo luottamusta läpinäkyvyyden avulla, jotta jokainen Vinokasvin asiakas tietää, miten oma rasiallinen on kasvanut ja missä oloissa. 

Vinokasville on tärkeää myös luoda aitoutta toimintansa taakse. Voimme luoda yhdessä oman heimon, jonka avulla voimme voida kaikki paremmin. Tuomalla kuluttajan lähelle, saadaan lisäksi ensikäden tietoa henkilöiltä, joille kasvatetaan, joten toiveet ja tarpeet ovat kunnia-asia meille täyttää.

Tärkeä osa-alue on myös sopimusviljely, jota kohti Vinokasvi haluaa mennä. Tämä luo pienen heimon, oman yhteisön ympärille, jolle voidaan tuottaa suoraan ja läpinäkyvästi.

Yhteisöllisyys jakaa myös hyvää siihen kuuluvien kesken, on ilman muuta selvää, että jos viljelijä saa tuotteestaan suuremman katteen ja pystyy paremmin kehittämään omaa toimintaansa, luo se hyvää ympärilleen eli yhteisölleen, joka sitä tukee.