Yritysvastuu & läpinäkyvyys

Ikigai on vanha Japanilainen konsepti ja tarkoittaa 'syytä olemassaololle'. Kuvassa näet Vinokasvin taustalla vaikuttavat voimat, josta muodostuu puutarhakeskuksen oma IKIGAI

Ympäristö

Vinokasvi perustettiin yhden ihmisen ympäristötekona. Samalla luotiin omaan tarpeeseen kestävä työ. Ympäristön huomioiminen ei ole vain käsite, se on elämäntapa.

 
Valitsen yhteistyökumppanit tarkoin ja vaadin heiltä samaa arvopohjaa.


 Kiertotalous on tärkeä osa tulevaisuuttamme, Vinokasvin resurssit pyritään laittamaan kiertoon aina mahdollisuuksien mukaan.


Tuotantoprosessia ei olla halpuutettu lähteistä, jotka ovat toki edullisia, mutta kestämättömiä. Emme tilaa tuotteita ilman maahantuojaa, paitsi mikrovihannesten siemenet, jotka tulevat suoraan pientuottajalta Italiasta, jonka kanssa työskentelen läheisesti.


Sosiaalisen kestävyyden eteen tehdään jatkuvasti töitä. Vinokasvi on mukana yhteiskunnallisesti merkittävissä projekteissa, kouluttaa ihmisiä laajalla kentällä kaupunkiviljelyn pariin, sekä pyrkii jatkuvasti jakamaan tietoa suuremmalle yleisölle ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista ruokatuotannossa. 

Kaupunkiviljelykeskus on perustettu myös materiaaleilla ja resursseilla, jotka ovat lähellä, kierrätettyjä sekä kestäviä, korjattavia ja uudelleen kierrätettävissä mikäli niiden elinkaari päättyy.


Terveys

Ympäristöystävällisen ravinnon pitää olla myös terveellistä kaikin puolin. 

Terveys muodostuu myös suhteesta luontoon sekä itseensä. Terveys on kokonaisuus. 

Mikrovihannekset kasvavat ilman lannotteita, emmekä käytä tuholaismyrkkyjä niiden tuotannossa. Kemikaalikuorma vähenee myös ympäristöltä kun emme päästä viemäriin myöskään mitään ylimääräistä, sinne kuulumatonta kuormaa.

Lajikkeet ovat valikoituneet valikoimaamme niiden ravintoainesisällön vuoksi. Kiinnitän huomiota valinnoissani mm. sulforafaaniin sekä muihin kasviyhdisteisiin ja niiden pitoisuuksiin kasveissa.

Terveys on myös suhdetta itseensä, joka korostuu toiminnassa arvopohjan mukaan toimittaessa. Resurssiviisaus ja tulevaisuuteen katseen suuntaaminen nivoutuu yhteen arvoissa, jota kannan mukanani kaikkialla.

Terveys on harmoniaa myös luonnon kanssa. Kokonaisuus luo balanssin.

Toimin myös kasvinterveyden puolesta, jonka tärkeyttä ei voi korostaa liiallisesti. Etenen varovaisuusperiaatteen mukaisesti kaikessa toiminnassa. Vara ei ole venettä enenkään kaatanut, joten jyrkät toimet saattavat tuntua ulkopuolisin silmin jopa ylimitoitetuilta, mutta näiden toimenpiteiden vuoksi ei kasvintuhoajat pääse leviämään tai vaivaa muutoinkaan kaupunkiviljelykeskusta.

Varovaisuusperiaate on myös vahvasti mukana koronavirusepidemian torjunnassa. Kaupunkiviljelykeskus on suljettuna yleisöltä, kunnes terveyden vaatima turvallisuus on taattu ja epidemia on laantumaan päin. Kohonnut valmius näkyy lisääntyneinä hygieniatoimenpiteinä sekä aseptiikan korostamisena työskentelyssä, on itsestäänselvää pitää tila hygienisena, mutta erityisesen korostuneen siitä tekee laajalle levinnyt tartuntatauti.

Terveys voi tuntua ilmaiselta nyt, mutta vasta kun sen menettää, voi ymmärtää kuinka arvokas terveys onkaan eikä sille voi laittaa hintalappua. 


Yhteisöllisyys

Vinokasvi on omistautunut kaupunkiviljelylle. Kaupunkiviljelyn alle mahtuu niin yhteisöviljelmät että kerrosviljelmät, harrastuspohjainen sekä ammattimainen.

Yhteisöllisyys on myös luottamusta. Vinokasvi luo luottamusta läpinäkyvyyden avulla, jotta jokainen Vinokasvin asiakas tietää, miten oma rasiallinen on kasvanut ja missä oloissa. 

Vinokasville on tärkeää myös luoda aitoutta toimintansa taakse. Voimme luoda yhdessä oman heimon, jonka avulla voimme voida kaikki paremmin. Tuomalla tuotanto kuluttajan lähelle, saadaan lisäksi ensikäden tietoa henkilöiltä, joille tuotetaan, joten toiveiden ja tarpeiden täyttäminen on kunnia-asia.

Tärkeä osa-alue on myös sopimusviljely, jota kohti Vinokasvi haluaa mennä. Tämä luo pienen heimon, oman yhteisön kaupunkiviljelykeskuksen ympärille, jolle voidaan tuottaa suoraan ja läpinäkyvästi kestävän elämäntavan ravintoa ja tietoa.

Yhteisöllisyys on myös hyvän jakamista yhteisöön kuuluvien kesken ja on ilman muuta selvää, että jos viljelijä saa tuotteestaan suuremman katteen ja pystyy paremmin kehittämään omaa toimintaansa, luo se hyvää ympärilleen, eli yhteisön kuuluvien kesken. Support your local, aina ensisijaisesti.