Yritysvastuu & läpinäkyvyys

Ikigai on vanha Japanilainen konsepti ja tarkoittaa 'syytä olemassaololle'. Kuvassa näet Vinokasvissa taustalla vaikuttavat voimat, josta muodostuu viljelykeskuksen oma IKIGAI

Ympäristö

Vinokasvi perustettiin yhden ihmisen ympäristötekona. Samalla luotiin omaan tarpeeseen kestävä työ. Ympäristön huomioiminen ei ole vain käsite, se on elämäntapa.

 
Valitsen yhteistyökumppanit tarkoin ja vaadin heiltä samaa arvopohjaa. Tästä en suostu tinkimään.


 Kiertotalous on tärkeä osa meidän kaikkien tulevaisuutta, kaikki resurssit, mitä käyttöön otetaan, pyritään aina myös laittamaan takaisin kiertoon mahdollisuuksien mukaan. Kuluttaminen voidaan kääntää hyödyntämiseen. 


Mikrovihannesten tuotantoprosessia ei ole halpuutettu lähteistä, jotka ovat toki edullisia, mutta kestämättömiä. Emme tilaa tuotteita, tarvikkeita tai välineitä ilman maahantuojaa. Poikkeuksena sääntöön on siemenet, jotka tulevat suoraan pientuottajalta Italiasta, jonka kanssa työskentelen läheisessä yhteistyössä.


Myös sosiaalisen kestävyyden eteen tehdään jatkuvasti töitä. Vinokasvi on mukana yhteiskunnallisesti merkittävissä projekteissa, kouluttaa ihmisiä laajalla kentällä kaupunkiviljelyn pariin, sekä pyrkii jatkuvasti jakamaan tietoa suuremmalle yleisölle ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista ruokatuotannossa sekä elämässä yleisesti. Sanojen ja päätösten takana seistään, eikä vain puhuta niistä. 

Kaupunkiviljelykeskus on perustettu materiaaleilla ja resursseilla, jotka ovat lähellä ja valmiiksi saatavilla, kierrätettyjä sekä kestäviä, korjattavia ja uudelleen kierrätettävissä niiden elinkaaren päättymisen jälkeen.

#kestäväkehitys #omavaraisuus #kaupunkiviljely #kiertotalous #matalahiilijalanjälki

ARVOT:

Ympäristöystävällisyys, luonnonmukaisuus, zerowaste, kunnioitus ja arvostus

Terveys

Ympäristöystävällisen ravinnon pitää olla myös terveellistä kaikin puolin. 

Terveys muodostuu myös suhteesta luontoon sekä itseensä. Terveys on kokonaisuus. 

Mikrovihannekset kasvavat ilman lannotteita, emmekä käytä tuholaismyrkkyjä niiden tuotannossa. Kemikaalikuorma vähenee, kun emme päästä viemäriin mitään ylimääräistä, sinne kuulumatonta kuormaa. Puhdas vesi on etuoikeus, josta tulee pitää huolta.

Lajikkeet ovat valikoituneet valikoimaan ravintoainesisällön vuoksi. Kiinnitän huomiota valinnoissani mm. sulforafaaniin sekä muihin kasviyhdisteisiin ja niiden pitoisuuksiin kasveissa.

Terveys on myös suhdetta itseensä, joka korostuu toiminnassa arvopohjan mukaan toimittaessa. Resurssiviisaus ja tulevaisuuteen katseen suuntaaminen nivoutuu yhteen arvoissa, jota kannan mukanani kaikkialle.

Terveys on harmoniaa myös luonnon kanssa. Kokonaisuus luo balanssin. Balanssi luo terveyden.

Toimin myös kasvinterveyden puolesta, jonka tärkeyttä ei voi korostaa liiallisesti. 

Haluan vain auttaa sinua saavuttamaan oman hyvinvointisi, tarjoamalla sinulle vaihtoehdoksi valtavirrasta erottuvaa ravintorikasta ravintoa. 

Etenen varovaisuusperiaatteen mukaisesti kaikessa toiminnassa. 

Varovaisuusperiaate on myös vahvasti mukana osallistumisessamme koronavirusepidemian torjuntaan. Kohonnut valmius näkyy lisääntyneinä hygieniatoimenpiteinä sekä aseptiikan korostamisena työskentelytavoissa, on itsestäänselvää pitää tila hygienisena, mutta erityisesen korostuneen siitä tekee laajalle levinnyt tartuntatauti.

Terveys voi tuntua ilmaiselta nyt, mutta vasta menetettyään sen, voi ymmärtää kuinka arvokasta terveys onkaan, eikä sille voi määritellä hintalappua. 

#terveys #kokonaisvaltaisuus #laadukkuus #sulforafaani #ravinto

ARVOT:

Terveys, resurssiviisaus


Yhteisöllisyys

Vinokasvi on omistettu kaupunkiviljelylle. Kaupunkiviljelyn alle mahtuu niin yhteisöviljelmät että kerrosviljelmät, harrastuspohjainen sekä ammattimainen. Kaikki kukat saavat kukkia. Kenenkään puutarha ei ole liian pieni tai suuri.

Yhteisöllisyys on myös luottamusta. Vinokasvi luo luottamusta läpinäkyvyyden avulla, jotta jokainen asiakas tietää, miten oma rasiallinen on kasvanut ja missä oloissa.

On tärkeää myös luoda aitoutta toimintansa taakse. Yhdessä voimme luoda oman heimon, jonka avulla voimme kaikki voida paremmin. Yhteisöllisyys on myös jokaisen ihmisen kohtaamista, siinä olemuksessa, kun hän juuri silloin on.  

Kun tuomme tuotannon lähelle kuluttajaa, saamme ensikäden tietoa henkilöiltä, joille ravintoa tuotetaan, joten toiveiden ja tarpeiden täyttäminen on kunnia-asiani.

Tärkeä osa-alue on myös sopimusviljely, jota haluan kehittää. Sopimusviljely luo pienen heimon, oman yhteisön kaupunkiviljelykeskuksen ympärille, jolle voidaan tuottaa suoraan ja läpinäkyvästi kestävän elämäntavan ravintoa ja tietoa.

Yhteisöllisyys on myös hyvän jakamista yhteisöön kuuluvien kesken ja on ilman muuta selvää, että jos viljelijä saa tuotteestaan suuremman katteen ilman välikäsiä ja pystyy paremmin kehittämään omaa toimintaansa, luo se hyvää ympärilleen. Support your local, aina ensisijaisesti.

Yhdessä olemme enemmän. 

#yhteisö #heimoontuminen

ARVOT:

Läpinäkyvyys, yhteisöllisyys, rakkaus, aitous, luottamus